Софтуерът и софтуерната индустрия

Радостин Раднев

Анотация

Този документ има за цел да запознае читателите с особеностите на софтуера, с начините на производство му. Да обясни как е възможно съществуването на свободния софтуер, мотивацията и печалбата на хората, които разработват свободен софтуер. В заключение има опит да се предскаже бъдещето на софтуерната индустрия, съвети за мигриране към свободен софтуер и отговори на най-често задаваните въпроси. Документът е насочен към широката аудитория и не съдържа много технически термини. Документът се разпространява под условията на GNU Free Documentation License.

Copyright (c) 2004 Radostin Radnev.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled „GNU Free Documentation License“.


Съдържание

1. Програма, изходен код и машинен код
2. Видове софтуер
2.1. Софтуер със затворен изходен код
2.2. Софтуер с отворен изходен код
2.3. Софтуер със свободен изходен код
3. Видове лицензи за свободен софтуер
3.1. Лицензът БиЕсДи (BSD)
3.2. Лицензът ДжиПиЕл (GPL)
4. Мотивация на разработчиците на свободен софтуер
4.1. Разлики между идеалното и материалното
4.2. Средства за производство на софтуер
4.3. Косвена и пряка печалба
5. Предпоставки за развитие на свободния софтуер
5.1. Потребител - разработчик
5.2. Самосъзнание на разработчиците
5.3. Натрупване и повторно използване
5.4. Развитие на технологиите
6. Кратка история на софтуера
6.1. История на комерсиалните лицензи
6.2. История на Майкрософт
6.3. История на ФСС и Линукс
7. Бизнес модели за свободния софтуер
7.1. Софтуерът - продукт или услуга
7.2. Разпространение и поддръжка на Линукс
7.3. Продажба на услуги
7.4. Двойно лицензиране
8. Има ли безплатен обяд
8.1. Край на безплатното
8.2. Пречки в комерсиалните дистрибуции
8.3. Некомерсиални дистрибуции на Линукс
8.4. Отговор на въпроса за обяда
9. Проблеми в софтуерната индустрия
9.1. Провали в софтуерната индустрия
9.2. Липса на подготвени кадри
9.3. Неспазване на стандартите
9.4. Преодоляване на проблемите
10. Мигриране към свободен софтуер
10.1. Състояние на свободния софтуер
10.2. Състояние на свободния софтуер в България
10.3. Бъдещето на свободния софтуер
10.4. Практически съвети
10.5. Избор на дистрибуция
10.6. Примерен план за образованието
Библиография
GNU Free Documentation License