2.  Българизирана работна среда

В офиса много често се използват ограничен брой програми. Обикновено 5-6, макс. до 10. Става въпрос за базовите приложения като: браузър; клиент за електронна поща; офис пакет; файлов браузър за достъп до файловете. В някои офиси се налага и използването на специализирани програми. Тях няма да ги разглеждаме тук, защото документът се фокусира върху създаването на базова работна среда. На базата на тази среда вече трябва да се изграждат тези специализирани програми.

2.1.  Кирилизация и локализация

Проблемът с кирилизацията на Линукс и свободния софтуер е решен отдавна. Под Линукс може да се пише без проблеми на кирилица. Примерно, графичната среда КДЕ много отдавна извърши преходът към Уникод и с това осигури безпроблемна поддръжка на всички езици. Нещо, с което дори и Уиндоус не може да се похвали.

Локализацията съдържа няколко неща свързани със системата. Става въпрос за поддръжка на кирилица, формат на датата, часа, числата, парите и др. Също така, локализацията решава проблема с малките и големите букви и подреждането на буквите според азбуката на даден език. Става въпрос за това компютърът да знае, че главно „А“ и малко „а“ са една и съща буква и да се реализира възможността за търсене чрез игнориране на регистъра (игнориране на главни/малки букви). Локализацията решава и проблема с подредбата на буквите според азбуката на даден език. Т.е., че след „А“следва „Б“.

Този проблем е решен отдавна от пакета БГ Линукс, чийто автор е Антон Зиновиев. Пакетът БГ Линукс отдавна е част от по-големите дистрибуции на Линукс и автоматично се инсталира, ако изберете в началото български език. Задачата е решена. Линукс има перфектна поддръжка на кирилица и български език.

2.2.  Средства за текстообработка

Едно от основните неща, за които служи компютърът е създаването на текстове: текстови документи; справки; писма и пр. Изключително важно е да има средства за подобряване на качеството на създаваните документи. Става въпрос за проверка на правописа, синонимен речник, граматическа проверка, българско-английски речник и пр. Скромно мога да отбележа, че аз съм автор на пакета БГ Офис, който решава голяма част от тези задачи. Проверката на правописа разпознава около 65 000 думи в основна форма, което прави около 1 200 000 словоформи. Последната версия на синонимния речник съдържа около 23 000 думи. Двупосочният английско-български речник съдържа съответно 46 000 и 43 000 думи.

Пакетът си пробива път към дистрибуциите. Продуктите на пакета БГ Офис се интегрират с всички свободни средства за проверка на правописа. Задачата е решена. Под Линукс могат да се създават текстове без правописни грешки.

2.3.  Превод на базови програми

Следващата стъпка към изграждането на българизирана работна среда е преводът на част от свободния софтуер.

До края на статията ще наблегна главно на превода на потребителски софтуер, който може да се използва в офиса. Ще се опитам да дам мотиви за превода на софтуер. Ще направя отчет на свършеното до момента и текущото положение на нещата. И в края ще се опитам да начертая план за развитие и да маркирам стъпките, които трябва да бъдат направени за осъществяването на целите.