Софтуерът и софтуерната индустрия

Радостин Раднев - <radnev@yahoo.com>

Този документ има за цел да запознае читателите с особеностите на софтуера, с начините на производство му. Да обясни как е възможно съществуването на свободния софтуер, мотивацията и печалбата на хората, които разработват свободен софтуер. В заключение има опит да се предскаже бъдещето на софтуерната индустрия, съвети за мигриране към свободен софтуер и отговори на най-често задаваните въпроси. Документът е насочен към широката аудитория и не съдържа много технически термини. Документът се разпространява под условията на GNU Free Documentation License.

Документът се разпространява в следните формати:
1. HTML (един голям файл) - linux.html
2. HTML (отделни страници за всяка глава) - chunked/index.html
3. OpenOffice.org Writer - linux.sxw
4. Microsoft Word - linux.doc
5. PDF (генериран чрез Apache FOP) - linux_fop.pdf
6. PDF (генериран чрез OOo) - linux_ooo.pdf
Install Virtualbox Ubuntu Linux

Коментари, идеи, забележки и предложения се приемат на radnev@yahoo.com.