План за изготвяне на българизирана работна среда

Радостин Раднев

Анотация

Документът има за цел да дефинира понятието българизирана работна среда. Става въпрос за графична среда под Линукс, която да съдържа базов набор от програми и инструменти за задоволяване на нуждите на бизнеса и държавната администрация. До момента е свършена доста работа, но има и още доста за правене. Документът съдържа отчет за направеното и дефинира последващите конкретни стъпки, които трябва да бъдат направени за да се постигне целта.


Съдържание

1. Въведение
2. Българизирана работна среда
2.1. Кирилизация и локализация
2.2. Средства за текстообработка
2.3. Превод на базови програми
3. Мотиви за превод на свободен софтуер
4. Текущо състояние на преводите
4.1. Некачествените преводи
5. Българизирана работна среда
6. Търсят се спонсори