Технически речник Онлайн: Офис помощник Граматика

Лиценз и авторски права

Проектът, структурата, организацията на данните, класифицираните думи и кодът към тях се разпространяват под GNU Genaral Public License версия 2 или по-нова. Моля съобразявайте се с лиценза защото доста сериозен труд е изразходван по проекта, за да стане това, което е.

Английско-българската и българско-английската база са малко с неясен статус. Те не са лицензирани към проекта и не е ясно кой им държи авторските права. Същото е положението и с политехническия речник.

БГ Офис, авторски права © 2000-2004 Радостин Раднев

Получавате тази програма БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ. Това е свободна програма и, ако желаете, можете да я разпространявате при определени условия. За подробности прочетете лиценза GPL.