Проверка на правописа Онлайн: Офис помощник Граматика

Проверка на правописа под Aspell за Линукс

Това е пакет за проверка на правописа за aspell. Повечето дистрибуции на Линукс се разпространяват с aspell. Ако го нямате, може да го свалите от http://aspell.net/.

Разликите между aspell и ispell са, че aspell генерира много по-добри предложения за замяна от ispell, но за сметка на това изисква повече ресурси и работи малко по-бавно.

Указания за инсталиране и настройка

За да инсталирате базата с думи изпълнете следните команди:

./configure
make
make install

Първата команда определя дали имате инсталиран aspell и директорията където да се запишат файловете с българските речници. Втората команда компилира текстовия файл с думи до двоичен формат. Третата команда инсталира необходимите файлове в съответните директории и изисква да бъдете su.

Ако всичко е наред, може да използвате aspell по следният начин:

aspell --lang=bg -c <име на файл за проверка>

За да го интегрирате с KDE 3.x, изберете от менюто на KDE "Настройки" и търсете "Проверка на правописа". Изберете да ползвате Aspell с кодова таблица cp-1251 и за език изберете български.

ВНИМАНИЕ!!! Задължително включете отметката "Отчитане на думите, образувани от други думи, като грешки" (Consider run-together words as spelling erros). При използване от конзолата опцията е включена по подразбиране. Но при използване чрез KDE опцията не е активирана. При изключена опция думата "пакоста" се разпознава като вярна. Всъщност думата "пакоста", в този случай, се разглежда като дума съставена от "пак" (частица) и "оста" (членувано на думата "ос"). При изключена отметка са възможни много странни и объркващи резултати.

Има една малка подробност, за да се инсталирате речника са необходими около 100 МБ свободно дисково пространство. Компилираният файл е около 35 МБ. Но това не пречи на бързодействието. На Intel PII, Celeron 330MHz aspell си прави самопроверка с българската база за по-малко от две минути. Което значи, че след компилиране и инсталиране на българската база се изпълнява следната команда:

aspell --lang=bg -c data/bg_words.dat

С други думи, 865 000 думи се проверят за около 90 сек.

Изтегляне

Може да изтеглите пакета от тук. Щракнете с левия бутон или отворете хипервръзката в нов прозорец. Не използвайте опцията от контекстното меню "Запис като".

ВНИМАНИЕ!!! Забележете, че версия 4.1 има пакет само за версии на aspell по-големи от 0.6. Версии по-стари от 0.6 не се поддържат.

Снимки на екрана на проверката на правописа в действие

Настройка на проверката на правописа за Aspell Настройка на проверката на правописа в редактора KEdit.
Демо на проверката на правописа за Aspell Проверката на правописа в действие. Може да сравните разликите при генериране на предложения за замяна с Ispel, ако отворите съответното изображение на страницата на Ispell. В този случай Aspell генерира много предложения, докато Ispell генерира само две предложения.
Демо за много сгрешена дума за проверката на правописа за Aspell Проверката на правописа в действие. Може да сравните разликите при генериране на предложения за замяна с Ispel, ако отворите съответното изображение на страницата на Ispell. В този случай Aspell генерира правилното предложение на пета позиция, докато Ispell не генерира предложения за замяна.