Английско-български речник Онлайн: Офис помощник Граматика

Сричкопренасяне

Благодарение на г-н Зиновиев и г-н Бошнаков в хранилището на БГ Офис може да бъде намерен скрипт за извеждане на правилата за сричкопренасяне. Той е съвсем нов и е изработен на основата на по-стара лична разработка на г-н Зиновиев. Интересното е, че в него има секция, която описва подробно историята на правилата за сричкопренасяне с имена на авторите и година на създаването им. Скрипта, също така предоставя любопитната възможност сами да изведете правилата, които удовлетворяват официалните изисквания на БАН публикувани през 1950 год. (ефективни от 1945 год.), 1983 год. и 2012 год. Друга особеност е наличието на възможност за извеждане на морфологични правила при пренасяне. Има и кратка секция с интересна статистика за точността на извежданите правила. В момента тече процедура по вписването, извежданите от скрипта правила в официалния списък с на TeX, мястото където производителите на софтуер търсят такива речници.

В процеса на работа стана ясно, че от неизвестно време речника за сричкопренасяне, разпространяван с ООо и LibreOffice страда от дефект, който пречи на огромна част от точките за пренасяне да бъдат предлагани. Веднага бяха взети мерки и работна версия на правилата бяха обработени със съвременните за целта инструменти. Така приготвената кръпка беше приложена в хранилището на БГ Офис. А благодарение на Христо Христов – и към изходния код на LibreOffice, както и разширението за OpenOffice.

Успешна работа с продукта.

Сменен лиценза на част от пакетите за проверка на правописа

Има нова версия на пакетите за проверка на правописа. Новата версия е факт от 15.04.2010. Добавени са около 200 нови думи и повечето пакети са обновени да поддържат най-новите версии на продуктите.

Но най-голямата промяна е тройно лицензиране на пакетите за проверка на правописа за Aspell, Ispell, Firefox, Thunderbird, Seamonkey, OpenOffice.org и Chrome. Като за OOo лицензът на синонимния речник и сричкопренасянето също е направен да е троен, за да може целия пакет за OOo да бъде разпространяван. Лицензите, под които се разпространяват пакетите са GPLv2 или по-нова, LGPLv2 или по-нова и MPLv1.1. По изходните кодове и думите на проекта БГ Офис няма промяна, те си остават под GPL. Останалите пакети и продукти също си остават под стария лиценз GPL.

Успешно сваляне, тестване и работа с продукта.

Нова версия на речниците за проверка на правописа

Новата версия съдържа около 500-700 нови думи. И е факт от 10.12.2007. Повечето пакети са обновени да поддържат най-новите версии на продуктите. Примерно има пакет за Firefox и Thunderbird. Пакетът за aspell е направен за последната версия на aspell - 0.6. И има оправена грешна в кодовата таблица.

Успешно сваляне, тестване и работа с продукта.

Миграция към Subversion

На 23.11.2006 успешно мигрирах проекта от CVS към SVN. Разработката ще продължи в SVN в главното разклонение (trunk).

Според документацията на SourceForge хранилището CVS продължава да съществува и да бъде активно. Единственото, което може да се направи е да се изключи от менюто. Това е направено и CVS не се вижда от менюто, но е достъпно. Моля, не го ползвайте, за да нямаме проблеми със смесването.

За повече информация относно достъпа чрез SVN разгледайте тук. Хранилището може да се разглежда и от тук.

План за изготвяне на българизирана работна среда

Време е количествените натрупвания да прераснат в качествени. Има прекалено много добър софтуер за Линукс и вече може да се използва като работна станция. Време е да се дефинират параметрите на понятието българизирана работна среда. Какво искаме, какво ще ползваме и как да го направим достъпно до бизнес потребителите и държавната администрация. За целта изготвих специален документ, който се опитва да начертае насоките за развитие.

Документът има за цел да дефинира понятието българизирана работна среда. Става въпрос за графична среда под Линукс, която да съдържа базов набор от програми и инструменти за задоволяване на нуждите на бизнеса и държавната администрация. До момента е свършена доста работа, но има и още доста за правене. Документът съдържа отчет за направеното и дефинира последващите конкретни стъпки, които трябва да бъдат направени за да се постигне целта.

Документът може да бъде намерен тук (един голям файл) или тук (отделни файлове за всяка глава).

Приятно четене.

Офис пакетът OpenOffice.org вече е локализиран и преведен

След дълго чакане във версия 1.1.3 на OpenOffice.org вече е добавен българският локал. Сега проверката на правописа, сричкопренасянето и синонимния речник работят без проблеми.

Но това не е всичко. ООо 1.1.3 е преведен на български и си има домашна страничка на официалния сайт на ООо.

Софтуерът и софтуерната индустрия

Интересът към Линукс нараства изключително много в последно време. В следствие на това, възникват голям кръг от въпроси относно Линукс и свободния софтуер. Понеже много хора се изказваха по темата (някои от тях даже не правят разлика между компот и компютър) и съществува голям кръг от митове, легенди, истории и неясноти по темата. Поради тази причина, реших и аз да се изкажа относно свободния софтуер, Линукс, дистрибуциите на Линукс и софтуерната индустрия като цяло.

Документът има за цел да запознае читателите с особеностите на софтуера, с начините на производство му. Да обясни как е възможно съществуването на свободния софтуер, мотивацията и печалбата на хората, които разработват свободен софтуер. В заключение има опит да се предскаже бъдещето на софтуерната индустрия, съвети за мигриране към свободен софтуер и отговори на най-често задаваните въпроси. Документът е насочен към широката аудитория и не съдържа много технически термини.

Документът може да бъде намерен тук.

Приятно четене.

Нова версия, нови речници, нови цели, нов сайт...

С две думи, много нови неща. Някои лесно видими, други не толкова лесно видими.

  • Новата версия съдържа нови думи, както обикновено.
  • Нов синонимен речник, с около 11 500 синонимни гнезда.
  • Проектът KBE Dictionary се смесва с този проект и се получава нов продукт - БГ Офис помощник, който има поддръжка на множество речници. Освен двупосочния българско-английски речник, се поддържат и синонимен речник, и речник на компютърните термини.
  • Нов дизайн на сайта.
  • Добавени са правила за подобряване на предложенията на замяна при проверка на правописа за OpenOffice.org и Aspell.
  • Нов модул, който поставя началото на граматически анализ - Граматика. За сега модулът разпознава само типа и формата на думата.
  • Нови цели, като примерно автоматична система за превод от и на английски език.

Приятно четене, разглеждане и теглене.

Проект за локализация и превод на ООо

На 10, октомври 2003 г. излезе новата версия на OpenOffice.org 1.1. В новата версия са извадени страните, които нямат локализация. Т. е. проверката на правописа и сричкопренасянето на български език не работят, поради простата причина, че не може да се избере България и български език в настройките. Локализацията представлява един файл, който съдържа няколко важни неща, като формат на часа и датата, формат на числата, парите и някои др. данни, специфични за България и българския език. Авторите са сметнали, че страните, които нямат локализация не ползват офис пакета и е много по-лесно да се направи локализация, отколкото проверка на правописа. Разсъжденията на авторите на пакета са логични и проблемът е изцяло в наша страна, че не изпратихме локализация навреме.

Христо Христов се зае с проблема и създаде българска локализация за ООо. За съжаление не можахме да спазим сроковете и локализация не влезе в текущата версия 1.1. Въпросните неща ще влязат в следващата версия на ООо, която се очаква след около година. До тогава е невъзможно използването на български език в ООо, съответно проверката на правописа и сричкопренасянето не работят. Има няколко начина за заобикаляне на проблема.

  1. Ползвате старата версия, докато излезе версията, в която ще има поддръжка на български език.
  2. Ако ползвате Линукс може да изтеглите компилирана версия с включена българска локализация от някои различни места. Също така в тази инсталация са включени и проверката на правописа и сричкопренасянето на български език и няма нужда от инсталирането на допълнителни неща. Необходимо е само да извършите някои настройки.
  3. За тези, които са под Windows или пък на дистрибуцията си имат инсталиран вече ООо без българска локализация, могат да използват някоя друга локализация, подобна на българската. По този начин ще работи проверката на правописа и сричкопренасянето, но трябва да се преименуват някои файлове. Примерно ползва се руски локал. Преименуват се bg_BG.* на ru_RU.*, конвертират се до KOI8-R, променя се кодировката на първия ред на новия ru_RU.aff. Навсякъде се избира Русия и руски вместо български, но проверката на правописа и сричкопренасянето си работя на български, понеже базата с думички е на български език.

За повече информация може да прочетете дискусията на сайта Линукс за българи.

Доста отдавна съществува проект за превод и локализация на OpenOffice.org, но за съжаление проектът замря малко след началната фаза. Страницата на дискусиите към проекта се намира тук.

От там могат да се видят и неуспешните опити да се събуди проекта и неуспешните опити да се насочат усилията към най-важната част - локализацията.

Проектът БГ Офис обявява инициатива за набиране на спомосъществуватели (демек спонсори) и доброволци, който са готови да дарят обществено полезен труд за превода и локализацията на OpenOffice.org. Нека да направим така, че да може и за напред да ползваме офис пакета OpenOffice.org на български език. Това, което се изисква, е хиляди пъти по-малко от това, което плати българското правителство за закупуването на лицензи за пакета Майкрософт Офис.

При добро желание и организация след около година ще можем да имаме официална версия с българска локализация и преведена на български език.

Като начало ще се опитаме да събудим съществуващия проект за превод и локализация на ООо. Също така преди година се породи належаща нужда за разработване на спецификация за превода и създаване на графичен потребителски интерфейс на български език. Такава спецификация има вече разработена. Преводът на ООо ще се базира на тази спецификация.

За контакти, може да ми пишете на адрес radnev@users.sourceforge.net или да се свържете с Христо Христов на адрес icobgr@dir.bg.