Бесеница Онлайн: Офис помощник Граматика

Задачи и бъдещи планове

Целите на проекта са твърде амбициозни и често се допълват с нови задачи. Всъщност, те зависят от темпа на развитие на другите продукти със свободен/отворен изходен код. Примерно, добавянето на поддръжка на синонимни речници от страна на ООо, доведе до създаването на такъв речник за българския език. Което от своя страна, доведе до преместването на проекта KBE Dictionary в този проект. Ето най-важните задачи подредени по приоритет:

  1. Допълване на синонимния речник.
  2. Създаване на прототип на граматическа проверка. Модул, който може да се интегрира в други продукти със свободен/отворен изходен код.
  3. Създаване на прототип за автоматичен превод от и на английски.

Освен тези належащи задачи, има и други, стандартни задачи, които винаги ги има в такива проекти. Те са свързани с развиване на базите, оправяне на грешки и добавяне на нови думи.