Правописен речник Онлайн: Офис помощник Граматика

Проверка на правописа под Ispell за Линукс

Това е пакет за проверка на правописа за ispell. Повечето дистрибуции на Линукс се разпространяват с ispell. Ако го нямате, може да го свалите от http://fmg-www.cs.ucla.edu/fmg-members/geoff/ispell.html.

Разликите между aspell и ispell са, че aspell генерира много по-добри предложения за замяна от ispell, но за сметка на това изисква повече ресурси и работи малко по-бавно.

Указания за инсталиране и настройка

За да инсталирате базата с думи изпълнете следните команди:

make
make install

Първата команда компилира текстовия файл с думи до двоичен формат. Втората команда инсталира необходимите файлове в съответните директории и изисква да бъдете su.

Ако всичко е наред, може да използвате ispell по следният начин:

ispell -d bulgarian <име на файл за проверка>

За да го интегрирате с KDE 3.x, изберете от менюто на KDE "Настройки" и търсете "Проверка на правописа". Изберете да ползвате Ispell с кодова таблица cp-1251 и за език изберете български.

ВНИМАНИЕ!!! Задължително включете отметката "Отчитане на думите, образувани от други думи, като грешки" (Consider run-together words as spelling erros). При използване от конзолата опцията е включена по подразбиране. Но при използване чрез KDE опцията не е активирана. При изключена опция думата "пакоста" се разпознава като вярна. Всъщност думата "пакоста", в този случай, се разглежда като дума съставена от "пак" (частица) и "оста" (членувано на думата "ос"). При изключена отметка са възможни много странни и объркващи резултати.

Изтегляне

Може да изтеглите пакета от тук. Щракнете с левия бутон или отворете хипервръзката в нов прозорец. Не използвайте опцията от контекстното меню "Запис като".

Снимки на екрана на проверката на правописа в действие

Настройка на проверката на правописа за Ispell Настройка на проверката на правописа в редактора KEdit.
Демо на проверката на правописа за Ispell Проверката на правописа в действие. Може да сравните разликите при генериране на предложения за замяна с Aspel, ако отворите съответното изображение на страницата на Aspell. В този случай Ispell генерира само две предложения, докато Aspell генерира много повече от две предложения.
Демо за много сгрешена дума за проверката на правописа за Ispell Проверката на правописа в действие. Може да сравните разликите при генериране на предложения за замяна с Aspel, ако отворите съответното изображение на страницата на Aspell. В този случай Ispell не генерира предложения за замяна, докато Aspell генерира правилното предложение на пета позиция.