Тестове по английски Онлайн: Офис помощник Граматика

Благодарности

Списък на хората, допринесли за подобряването и разширяването на проекта, подредени по азбучен ред.

Александър Иванов
- Проверка на документацията.
- Списък с имена и фамилии подредени по честота на употреба.

Ангел Вълков
- Компилиране на продукта с Qt 3.0 и под KDE 3.0.

Антон Зиновиев
- Скрипт за конвертиране на ООо речника до формат за ispell.
- Сричкопренасяне за ООо.
- Пакети за Дебиан.
- Правилна кирилизация на Офис помощника.
- Фонетични правила за aspell и ООо.

Борислав Митев
- Конвертиране на сричкопренасянето до формат за ООо.

Владимир Георгиев
- Проверка на документацията.
- Корекция на грешки в базата и нови думи.

Генко Бостанджиев
- Уеб дизайн на стария сайт на речника.
- Автор на логото на Офис помощника.

Георги Чорбаджийски
- Пълен списък с имена и фамилии от телефонен указател.

Димитър Пейков
- Промени в инсталационните скриптове за FreeBSD.

Илиян Пейчев
- Конвертиране на речника на Северозападния диалект до формат, който се поддържа от БГ Офис помощник.
- Създаване на програма на Java, с която може да се редактират двоичните файлове с данни на речника и да се създават нови речници.
- Автоматичен превод на системния буфер.
- Минимизиране в системния панел на КДЕ.
- Търсене на дума в базата на Infoplease.
- Онлайн преводи чрез използване на превеждащата машина на lycos.
- Оправяне на грешки и др.

Калоян Наумов
- Поддръжката на продукта.

Мирослав Йорданов
- Тестване под Slackware за някои грешки по време на конфигуриране.

Мирослав Пендев
- Makefile за ispell и aspell.

Михаил Балабанов
- Корекция на грешки в базата и нови думи.

Николай Фенерски
- Автор на речника на Северозападния диалект.

Панайот Яназов (Ото)
- Автор на речника с повече думи.

Сава Чанков
- Конфигурационен файл за работния плот.

Стефан Ангелов
- Автор на удобния графичен интерфейс за Windows.

Стефан Стефанов
- Потребителски речник.