Ударения на думи Онлайн: Офис помощник Граматика

Проверка на правописа под браузъра Mozilla Firefox

Това е пакет за проверка на правописа за браузъра Mozilla Firefox и пощенския клиент Thunderbird.

За повече информация относно проверката на правописа във Firefox посетете страницата за разширения.

Указания за инсталиране и настройка

За да инсталирате проверката на правописа под Firefox, просто отворете файла. При изтегляне на файла с Firefox проверката на правописа се инсталира автоматично. Ако сте изтеглили файла с друга програма, може да го отворите като изберете от главното меню "File->Open File...".

ВНИМАНИЕ!!! За да защитят Вашата сигурност, авторите на Mozilla Firefox изискват модулите, които инсталирате да бъдат подписани от авторите им. Естествено възможно е да инсталирате и неподписани модули, но получавате предупреждение, че трябва да направите това на своя отговорност. За съжаление, аз все още нямам възможност да подписвам проверката на правописа. Поради тази причина, трябва да приемете инсталацията на своя отговорност.

Изтегляне

Може да изтеглите пакета от тук. Щракнете с левия бутон или отворете хипервръзката в нов прозорец. Не използвайте опцията от контекстното меню "Запис като".

ВНИМАНИЕ!!! Препоръчително е да инсталирате пакета от официалния сайт на Mozilla Firefox. По този начин ще работи автоматичното обновяване на пакетите. При пускането на нова версия на проверката на правописа тя ще се обновява автоматично и Вие винаги ще имате актуалната версия без да се грижите за обновяването.

Снимки на екрана на проверката на правописа в действие

Демо на проверката на правописа под браузъра Mozilla Firefox Проверка на правописа при писане на текст в текстово поле във Firefox. В примерът се вижда подчертана грешната дума и списък с възможност за избор на правилна дума за замяна.
Друго демо с друга дума за проверката на правописа под браузъра Mozilla Firefox Проверка на правописа при писане на текст в текстово поле във Firefox. В примерът се вижда подчертана грешната дума и списък с възможност за избор на правилна дума за замяна.
Избор на език за проверка на правописа в браузъра Mozilla Firefox Избор на език при писане на текст в текстово поле във Firefox. В примерът се вижда, че на системата има инсталиран английски и български език. От менюто може да се избере кой език да се ползва при проверката на правописа.