Тълковен речник Онлайн: Офис помощник Граматика

Речник за Линукс

БГ Офис помощник е наследник на популярния речник KBE Dictionary. Обединението на двата продукта се наложи поради факта, че се създаде речник, който може да се използва и на двете места. Става въпрос за синонимния речник. Той може да се интегрира с OpenOffice.org и с KBE Dictionary. Също така, може се създаде и правописен речник, който да се интегрира също с речника, което е сравнително лесна задача и означава интегриране на модула Граматика с Помощника. Бъдещите планове включват създаване на система за автоматичен превод от и на английски език, което означава необходимост от смесване на продуктите.

За момента БГ Офис помощника поддържа четири речника. За да се улесни поддръжката програмата и речниците се разпространяват отделно. Т.е. първо трябва да изтеглите, компилирате и инсталирате Офис помощника и след това да изтеглите и инсталирате речниците. Системата дава възможност на потребителите да инсталират само тези речници, от които имат нужда. По този начин в бъдеще могат да се добавят нови речници или да се обновяват речниците и потребителите да инсталират само новите неща, а не цялата система отново. От друга страна, ако има грешки в кода, може да се изтегли и инсталира само програмата.

Двупосочен българско-английски речник - това е базата на KBE Dictionary. Забележете, че има много промени спрямо съществуващата база на KBE Dictionary. В българско-английската база са добавени около 2 000 нови думи. Думите са пуснати през проверка на правописа (става въпрос за самите думи, а не за значенията/превода). При което са отстранени над 2 000 правописни грешки в двете бази. Преводът не е проверяван за грешки, защото това е много трудоемка задача. Също така, речниците се съхраняват в текстов форма и всеки, който изявява желание, може да ги редактира. След това има един скрипт, който конвертира текстовите данни до формата на речника.

Речник на компютърните термини - това е смесен речник от речниците на компютърните термини на А. Зиновиев и М. Балабанов. Препоръчва се използването на оригиналните речници, понеже се обновяват по-често. Този речник е създаден, за да демонстрира възможността за създаване на нови речници към БГ Офис помощника. Освен това, речникът е полезен за хора, които нямат постоянна връзка с Интернет.

Синонимен речник - речникът вече има втора версия и думите му се увеличиха до около 23 000. Думите идват от английско-българската база. Примерно, думата like има превод "подобен, сходен, приличащ на", което е едно синонимно гнездо.

Политехнически английско-български речник - това е технически речник. Има термини от областта на електрониката, механиката, физиката, химията, математиката и пр. Базата има около 145 000 думи.

Речник на Северозападния диалект - речникът има хумористичен характер и едва ли ще има голяма практическа полза за повечето потребители. Автор на речника е Николай Фенерски. Оригиналът може да се намери на http://www.severozapad.org/. Речникът е конвертиран до формат на БГ Офис помощник от Илиян Пейчев.

Указания за инсталиране

Компилирането и инсталирането на БГ Офис помощник е изключително лесно и просто упражнение. Продукта се разпространява с конфигурационни файлове на GNU make и скриптове. Всичко, което трябва да направите се състои в изписването на следните три команди в директорията със изходния код на БГ Офис помощник.

./configure
make
make install

Ако имате KDE 3 инсталирано и искате да речника да бъде съвместим с него и да работи като приложение на KDE 3 използвайте опцията --with-kde.

./configure --with-kde
make
make install

За да изпълните последната команда make install трябва да бъдете root (su).

След това трябва да инсталирате речниците. Речниците се разпространяват отделно от изходния код. Идеята е всеки да си инсталира това, което му трябва.

За да инсталирате речниците, разархивирайте ги, влезте в ново получената директория и изпълнете следната команда:

make install

За да изпълните командата, трябва да бъдете root (su).

След като инсталирате изпълнимия файл и речника, на теория и БГ Офис помощник би трябвало да работи. В графична среда (при стартиран сървър X) в конзолен прозорец напишете:

kbgoffice

Ако искате да създадете връзка (link) от десктопа или менюто към приложението, може да използвате иконите, които са копирани в директорията /usr/local/share/bgoffice.

В зависимост от стойността на променливата LANG, се решава на кой език да се показва графичния потребителски интерфейс. Ако искате да ползвате речника с графичен потребителски интерфейс на български език, но не искате да си променяте локала, може да стартирате речника със следната команда или да създадете подобна връзка на работния плот или в менюто.

LANG=bg_BG kbgoffice

По същия начин може да процедирате, ако не Ви харесва да ползвате речника на български език.

LANG=C kbgoffice

Изтегляне

Може да изтеглите програмата от тук.

Пакет с всички речници от тук.

Двупосочния българско-английски речник от тук.

Речника на компютърните термини от тук.

Синонимния речник от тук.

Политехническия речник от тук.

Речника на Северозападния диалект от тук.

Щракнете с левия бутон или отворете хипервръзките в нов прозорец. Не използвайте опцията от контекстното меню "Запис като".

Снимки на екрана речника в действие

Демо на двупосочния българо-английски речник Двупосочният българско-английски речник в действие.
Демо на речника на компютърните термини Речникът на компютърните термини в действие.
Демо на синонимния речник Синонимният речник в действие.
Помощна система на БГ Офис помощника Съобщение от типа "Какво е това?". Офис помощникът има много добра помощна система, чрез която може да получите информация за всеки елемент от екрана.
Диалога с настройки за БГ Офис помощника Диалогът с настройките.
Диалог с настройки за БГ Офис помощника на втора страница Диалогът с настройките на друга страница.
Диалог с настройки за БГ Офис помощника на трета страница Диалогът с настройките на трета страница с показване на помощно съобщение.
Показване на информация за текущия речник като брой думи и пр. Информация за текущия речник.
Диалогът относно продукта (about) Диалогът Относно.
Диалог избор за проверка на знанията на английски език Диалогът за избор на системата за проверка на знанията.
Проверка на знанията по английски език под БГ Офис помощник Системата за проверка на знанията в действие.